Laser, gravír

Najčastejšie sa využíva pri kovových a drevených materiáloch.

Gravír

Pri gravírovaní sa využíva technológia rytia do materiálu. Týmto
spôsobom sa dajú gravírovať rôzne kľúčenky, perá, kovové termosky a pod. Technológia nie je vhodná na drevené predmety, nakoľko pri drevených materiáloch môže dôjsť k odštiepeniu.

Laserové značenie

Je modernejšia forma gravíru. Je schopné značiť predmety zo skla, dreva, rezať fólie, niektoré druhy eloxovaného hliníka, kožu, gumu. Veľmi často je využívaný na výrobu pečiatok.

Scroll to Top