O nás

Naša práca je zároveň naším koníčkom a tak je kvalita našich služieb pre nás tým najdôležitejším. Základom nášho úspechu je najmä promptná komunikácia a snaha čo najviac uspokojiť požiadavky našich klientov.
Sme súčasťou organizácie PSI združujúcej firmy v reklamnom priemysle po celej Európe.
psi_member

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
platné od 20.6.2017

Tieto Všeobecné obchodné podmienky PRESENTAS, s.r.o. určujú hlavné zásady a
princípy obchodných vzťahov PRESENTAS, s.r.o. so svojimi odberateľmi. Všetky
ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s
odberateľom explicitne uvedené inak.

Scroll to Top